Dokument archiwalny
Informacja o wniesieniu sprzeciwu - Decyzja Nr 14/S/2015, ul.Półłanki, dz.122/2 obr.23 Podgórze

AU-01-2.6743.6.15.2015

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 16.07.2015r., decyzją Nr 14/S/2015 , wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia budowy: Budowa budynku jednorodzinnego, ul.Półłanki, dz.122/2 obr. Podgórze, Kraków


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALICJA GRABANIA
Data wytworzenia:
2015-08-27
Data publikacji:
2015-08-27
Data aktualizacji:
2015-08-27