Dokument archiwalny
Badania opinii publicznej

W dniach od 7 września do 19 października przeprowadzony zostanie sondaż na temat bezpieczeństwa w Krakowie w postaci telefonicznej ankiety wśród mieszkańców wszystkich dzielnic. Sondaż będzie realizowany przez ankieterów Biura Badań Społecznych „OBSERWATOR". Kwestionariusz będzie anonimowy. Wyniki badań wykorzystane zostaną do analizy stanu bezpieczeństwa i oczekiwań mieszkańców naszego Miasta w tym zakresie. Badania te przeprowadzone zostaną we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach realizacji porozumienia z dnia 9 stycznia 2014 roku o współpracy w zakresie badań porządku i bezpieczeństwa publicznego w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
Data wytworzenia:
2015-08-27
Data publikacji:
2015-08-27
Data aktualizacji:
2015-08-27