Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY JUNACKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją,
w dniach od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r.
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia.

(Odnośnik do strony planu)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2015-08-03
Data publikacji:
2015-08-03
Data aktualizacji:
2015-08-03