Dokument archiwalny
Informacja o umorzeniu postępowania / ul Bugaj / dz. nr 485/4, 485/3

AU-01-2.6743.6.27.2015

 

Data umorzenia postępowania : 29.07.2015

Decyzja nr 180/U/2015

Inwestor : Stanisław Kuś

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ul. Bugaj, dz. nr 485/4, 485/3, obr. 108, jedn. ewid. Podgórze, Kraków


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2015-07-30
Data publikacji:
2015-07-30
Data aktualizacji:
2015-07-30