Dokument archiwalny
Zgłoszenie zamiaru budowy / ul. Goplana / dz. nr 300/2

AU-01-2.6743.7.15.2015

 

Data zgłoszenia : 29.07.2015

Inwestor : Jerzy Bętkowski

Nadbudowa budynku mieszkalnego.

Ul.Goplana, dz.nr 300/2, obr. 33, jedn. ewid. Podgórze, Kraków


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2015-07-30
Data publikacji:
2015-07-30
Data aktualizacji:
2015-07-30