Dokument archiwalny
konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań związanych z wsparciem rodziców lub opiekunów prawnych w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań związanych z wsparciem rodziców lub opiekunów prawnych w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

 

Zarządzenie PMK nr 1782/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań związanych z wsparciem rodziców lub opiekunów prawnych w sprawowaniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ”.

 

 

 

Termin składania ofert na realizację wskazanych zadań publicznych upływa z dniem 3 sierpnia 2015 r. o godz. 15:30. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami (są one wymienione we wzorze formularza oferty) należy składać w zaklejonych kopertach wyłącznie w siedzibie Biura ds. Ochrony Zdrowia przy al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 405 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, nazwy zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

 

 

 

Załączniki:

 

  1. treść ogłoszenia
  2. wzór oferty
  3. wzór sprawozdania
  4. karta oceny formalnej
  5. karta oceny merytorycznej
  6. zgłoszenie do Komisji konkursowej
  7. zgoda na uczestnictwo w pracach Komisji konkursowej
  8. oświadczenie

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
Data wytworzenia:
2015-07-13
Data publikacji:
2015-07-13
Data aktualizacji:
2015-07-13