Dokument archiwalny
Zgłoszenie zamiaru budowy

AU-01-2.6743.7.1.2015

Data : 07.07.2015

Inwestor ; Jonczak Michał

Budowa budynku jednorodzinnego.

Dz. nr 122/2, obr. 23, jedn. ewid. Podórze, ul.Półłanki .


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA BAJDA
Data wytworzenia:
2015-07-08
Data publikacji:
2015-07-08
Data aktualizacji:
2015-07-08