Dokument archiwalny
Decyzja 3/S/2015

AU-01-1.6743.6.5.2015

Kraków, dn. 06.07.2015

Na podstawie art. 30 a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa w dniu 06.07.2015 , decyzją Nr 3/S/2015 ,wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wbudowanym garażem oraz z instalacjami wewn. wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 351/7 obr. 9 jedn. ew. Krowodrza przy ul. Na Wierzchowinach w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2015-07-08
Data publikacji:
2015-07-08
Data aktualizacji:
2015-07-08