Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2015/2/33 os. Kolorowe 13

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. KOLOROWE 13

2. Tytuł prawny do lokalu: umowa najmu

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

2 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 50,95 m2

KONDYGNACJA – PARTER

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA , GAZOWA, ELEKTR., BALKON

 

6. Stan techniczny lokalu: DO REMONTU

7. Wysokość opłat czynszowych i opłat eksploatacyjnych: 400,98 zł. + 350,89 zł.

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 1 pokój z kuchnią, do 25m²

- Wyposażenie techniczne: instal. wodna, kanalizacyjna, elektryczna, łazienka, gazowa, co

- Lokalizacja: Nowa Huta - Kraków

- Inne: standard dobry

9. Data złożenia oferty: 02.07.2015 r.

 

 

Oferent jest zainteresowany zamianą za spłatę zadłużenia

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

UWAGA!

 

W lokalu występują zaległości czynszowe, które wraz odsetkami wynoszą 1.542,14 zł. – stan na dzień 30.06.2015 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych (wraz z odsetkami) istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2015-07-08
Data publikacji:
2015-07-08
Data aktualizacji:
2015-07-08