Dokument archiwalny
Ogłoszenie Konkursu Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2015 r. w ramach zadań dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

Gmina Miejska Kraków Ogłasza Konkursu Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programów polityki zdrowotnej w 2015 r. w ramach zadań dzielnic Miasta Krakowa z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców poszczególnych Dzielnic Miasta Krakowa w zakresie:

 

Dzielnica VIII:

 

1. Program profilaktyki wad postawy u dzieci z terenu dzielnicy VIII Dębniki - kwota przeznaczona na realizację Programu tj. 5 000 zł,

 

Dzielnica XII:

 

1. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia – kwota przeznaczona na realizację Programu tj. 3 000 zł.

 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonych kopertach w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 w terminie do 20 lipca 2015 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

OGŁOSZENIE - SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

 

Załączniki:

 

1. Program profilaktyki wad postawy

 

2. Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia

 

Wzór umowy


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2015-07-06
Data publikacji:
2015-07-06
Data aktualizacji:
2015-07-06