Dokument archiwalny
Komunikat o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że zarządzeniem Nr 1718/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 lipca 2015 r. został unieważniony otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec”. Podstawą unieważnienia jest okoliczność niespełnienia przez jedyną ofertę złożoną do konkursu kryteriów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Informacja o ofercie, która została odrzucona ze względów formalnych stanowi załącznik do ww. zarządzenia.

 

Zobacz więcej: Otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAW DZIEDZIC - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2015-07-06
Data publikacji:
2015-07-06
Data aktualizacji:
2015-07-06