Dokument archiwalny
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych

AU-01-1.6743.6.5.2015  data zgł. 30.06.2015

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Inwestor: Mariusz Skrzypczyk

Lokalizacja: ul. Na Wierzchowinach dz. 351/7 obr. 9 jedn. ewid. Krowodrza


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA PYTEL
Data wytworzenia:
2015-07-02
Data publikacji:
2015-07-02
Data aktualizacji:
2015-07-02