Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. XVI Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością – Kultura Głuchych w mieście Kultury”

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 maja 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

 FORMULARZ

 

OFERTA


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Data wytworzenia:
2015-05-05
Data publikacji:
2015-05-05
Data aktualizacji:
2015-05-05