Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-1.6733.90.2015.WKA Kraków, dnia 04.05.2015

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 29.04.2015r. wydał decyzję nr AU-2/6733/158/2015 o umorzeniu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa i przebudowa infrastruktury technicznej oraz budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z oświetleniem terenu, ściany oporowej z odwodnieniem i umocnienia skarp przy dojściu do peronów, na działce 472 obr.6 Krowodrza oraz działkach nr 35, 836 obr.2 Krowodrza przy ul. Armii Krajowej w Krakowie”, w ramach projektu „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200 – Obiekt 15”, stanowiącego część inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, Przetarg nr 3 – Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700-67,200 linii nr 133)”.

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2015-05-04
Data publikacji:
2015-05-04
Data aktualizacji:
2015-05-04