Dokument archiwalny
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pt. Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec”.

 

Zobacz ogłoszenie otwrtego konkursu ofert: „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec”.

 

Termin składania ofert upływa 11 maja 2015 r.

 

Zobacz także:

 

Nabór kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec”

 

Termin zgłoszeń upływa 4 maja 2015 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAW DZIEDZIC - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2015-04-20
Data publikacji:
2015-04-20
Data aktualizacji:
2015-04-20