Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2015-04-10)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 02.04.2015 r. do 22.04.2015 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących:

1. część działki nr 243 obr. 36 Nowa Huta, ul. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, na cel zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 259/24 obr. 44-Podgórze, ul. Goryczkowa, na cel garaż blaszany (garaż), 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 196/11 obr. 47 Nowa Huta, os. Na Skarpie, na cele: wiata śmietnikowa, dojście oraz zieleń osłonowa, 1 pozycja na wykazie,

- nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie komunalizacyjne, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony, stanowiącej część działki nr 102, obr. 50-Nowa Huta, os. Górali, na cele: wiata śmietnikowa, dojście i zieleń osłonowa/rolniczy, 2 pozycje na wykazie.

 

od 07.04.2015 r. do 27.04.2015 r.

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

• niezabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z działek oznaczonych nr 168/7 o powierzchni 0,0328 ha, 168/9 o powierzchni 0,0071 ha, objętych KW KR1P/00300263/9, 167/9 o powierzchni 0,0408 ha, objętą KW KR1P/00103336/1, położoną w obrębie 48, jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Tadeusza Połomskiego, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łagiewniki” położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej MN/U.3 oraz w terenie zieleni nieurządzonej Z,

• niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,1191 ha, położoną w obrębie 46, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Przykopy, składającą się z działek oznaczonych nr 407/7 o powierzchni 0,0906 ha, objętej KW KR1P/00277845/2 i nr 405/5 o powierzchni 0,0285 ha, objętej KW KR1P/00062827/0, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Białe Morza” położona jest terenach zabudowy usługowej U.1.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9808, 12 6169809 w godzinach pracy urzędu.

 

- nieruchomości, stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Kraków w udziale wynoszącym 146/1000 cz. i Skarbu Państwa w udziale wynoszącym 854/1000 cz. przeznaczonej do zniesienia współwłasności składającej się z działek oznaczonych nr 108/6 o powierzchni 0,0070 ha i 108/7 o powierzchni 0,0403 ha, położonej w obrębie 4, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Łobzowskiej, objętej KW KR1P/00518042/5.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zniesienia współwłasności można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

 

od 08.04.2015 r. do 28.04.2015 r.

- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 255/2 o pow. 0,0479 ha, obręb 49 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położona w rejonie ul. Gałczyńskiego, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2015-04-10
Data publikacji:
2015-04-10
Data aktualizacji:
2015-04-10