Dokument archiwalny
Czekamy na kandydatów do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2014!

Do 31 marca br. czekamy na propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2014. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.


Tytuł nadawany jest na wniosek Bractwa Filantropii, otrzymują go osoby lub podmioty za wyróżniającą się pomoc udzielaną potrzebującym.


Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydat zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem). Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

W tym roku tj. w latach ubiegłych przyznane mogą zostać łącznie, co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:

  1. za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego (kwoty bezwzględne),
  2. za najciekawszą formę i efektywność filantropii według kryteriów określonych przez Bractwo.


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2014.


Propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2014 należy składać do 31 marca 2015 r., w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych UMK ul. Stachowicza 18 w Krakowie lub w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS w Krakowie os. Centrum C 10, pok. 106. Zgłoszenia można również przesłać pocztą.

 

Szczegółowy Regulamin Konkursu, w tym także elektroniczna wersja formularza zgłoszeniowego znajduje się w Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz miejskim portalu dla organizacji pozarządowych (www.ngo.krakow.pl).

 

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela w godzinach pracy Urzędu Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 31-931 Kraków os. Centrum C 10, pok. 105, tel. 12 616 78 04.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!


FORMULARZ ZGŁOSZENIA Więcej na temat Konkursu Filantrop Krakowa.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2015-02-25
Data publikacji:
2015-02-25
Data aktualizacji:
2015-02-25