Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2015-02-13)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 10.02.2015 r. do 02.03.2015 r.

- przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 159 o powierzchni 0,2188 ha, obręb 116, jednostka ewidencyjna Śródmieście, położonej przy ul. Helclów 15, 19a, na rzecz jej współużytkowników wieczystych, Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” z siedzibą w Krakowie oraz osób fizycznych,

- przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 131/73 o powierzchni 0,4313 ha, obręb 21, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Kwartowej 1 w Krakowie, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących współużytkownikami wieczystymi.

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 265/2015 z dnia 6.02.2015 r.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,1093 ha, położoną w obrębie 44, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Jeleniogórskiej, składającą się z działek oznaczonych nr 124/3 o powierzchni 0,0051 ha, objętą KW KR1P/00505031/1, 126/2 o powierzchni 0,0394 ha, 128 o powierzchni 0,0648 ha, objętych KW KR1P/00278226/4, która zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakopiańska – Zawiła” położona jest terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN.8.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 11.02.2015 r. do 03.03.2015 r.

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 264//2015 z dnia 06.02.2015r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 262/2015 z dnia 06.02.2015r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujących:

1. działkę nr 378/3 obr. 11 Nowa Huta, ul. Stokowa, na cele: zieleń przydomowa i dojście, 1 pozycja na wykazie,

2. działkę nr 312/3 obr. 3 Nowa Huta, ul. Sandora Petofiego, na cele: zieleń przydomowa i droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 83/1 obr. 7 Nowa Huta, ul. Lawendowa, na cele handel oraz zieleń/rolniczy, 1 pozycja na wykazie,

4. części działki nr 207/8 obr. 10-Nowa Huta, ul. Architektów, na cel: ogródki działkowe nr 25 i nr 40 (rolniczy), 2 pozycje na wykazie,

5. część działki nr 24/24 obr. 7-Podgórze, ul. Tyniecka, na cele handel i skład/magazyn, 1 pozycja na wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2015-02-13
Data publikacji:
2015-02-13
Data aktualizacji:
2015-02-13