Dokument archiwalny
Obowiązki sprawozdawcze z zakresu odpadów

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przypomina, że:

15 marca mija termin składania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zbiorczych zestawień o odpadach za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy).

Wzory obowiązujących formularzy służących do sporządzenia przedmiotowych sprawozdań można pobrać ze strony internetowej: www.malopolskie.pl/zbiorcze.

Pod adresem ww. strony internetowej dostępne są informacje o wszystkich obowiązkach sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie gospodarki odpadami, obowiązujących w tym zakresie przepisach, jak również formularze sprawozdań wypełnione przykładowo.

Przedmiotowe sprawozdanie można składać osobiście bądź na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Tel. sek.: 12 63 03 140, fax. (12) 63 03 141

Zgodnie z art. 200 w związku z art. 237 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.), jeżeli podmiot wbrew obowiązkowi nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2015-01-22
Data publikacji:
2015-01-22
Data aktualizacji:
2015-01-22