Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2014/3/20 ul. Jaremy 25

Adres lokalu: KRAKÓW, UL. JAREMY 25/123

2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO – postępowanie eksmisyjne w toku*

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

3 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 53,81 m2

KONDYGNACJA – PARTER

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA, ELEKTR., ŁAZIENKA, CO.

 

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY

7. Wysokość odszkodowania i opłat eksploatacyjnych: 771,87 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 2 pokoje do 40m²

- Wyposażenie techniczne:

- Lokalizacja:

- Inne:

9. Data złożenia oferty: 22.12.2014 r.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

*UWAGA!

 

Wypowiedzenie umowy najmu i postępowanie eksmisyjne zostały spowodowane zaległościami czynszowymi wraz z odsetkami i kosztami sądowymi w wysokości

10 626, 20 zł podane na dzień 30.11.2014 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych (wraz z odsetkami i kosztami sądowymi) istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2014-12-29
Data publikacji:
2014-12-29
Data aktualizacji:
2014-12-29