Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-12-24)

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 22.12.2014 r. do 11.01.2015 r.

- obejmujący lokal mieszkalny powstały w wyniku adaptacji pomieszczeń strychowych na cele mieszkalne przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3694/2014 z dnia 16.12.2014r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2014-12-23
Data publikacji:
2014-12-23
Data aktualizacji:
2014-12-23