Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE WOJEWODY

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 9q ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1594. ze zm.),

 

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

Zawiadamia, że 3 listopada 2014 r. została wydana, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika: Pana Bartłomieja Siuta, PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E30 na odc. Zabrze-Katowice-Kraków, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, decyzja Nr 5/2014 znak: WI-VI.747.1.1.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 133 – stacja Kraków Mydlniki (km 62,400 – 65,400 linii nr 133) - Obiekt 14 realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków,

w zakresie:

 

 Przebudowy układu torowego od km 62,400 do km 65,400 linii nr 133;

 Zabudowy materiałów wibroakustycznych w km 62,400 do km 65,400 linii nr 133 (na torach głównych zasadniczych / szlakowych – sprężyste podpory podkładów, a na obiektach inżynieryjnych maty podtłuczniowe);

 Przebudowy układu torowego: tor 1KB i 2KB od km 5,430 do km 7,357 linii nr 118 (63,474 – 65,400 linii nr 133);

 Przebudowy nawierzchni i podtorza kolejowego od km 62,400 do km 65,400 linii nr 133;

 Rozbiórki rozjazdów 28 kpl. (linia nr 133);

 Rozbiórki kozła oporowego w km 64,107 linii nr 133;

 Budowy rowów przytorowych: od km 62,400 do km 65,400 linii nr 133;

 Budowy rozjazdów 31 kpl. (linia nr 133):

 

Nr km początku rozjazdu

1 62.6 + 09,75

2 62.7 + 64,39

3 62.7 + 79,39

4 62.8 + 21,16

5 62.8 + 58,99

6 63.0 + 14,15

7 63.0 + 23,03

8 63.0 + 29,70

9 63.0 + 31,16

10 63.2 + 32,99

11 63.2 + 42,98

12 63.8 + 29,46

13 63.9 + 42,45

14 63.9 + 93,04

15 64.0 + 03,04

16 64.1 + 28,11

17 64.1 + 89,20

18 64.2 + 86,94

19 64.3 + 08,12

20 64.4 + 16,88

21 64.3 + 08,66

22 64.4 + 16,88

23 64.4 + 33,88

24 64.5 + 91,19

25 64.6 + 14,18

26 64.7 + 71,50

27 64.7 + 20,37

28 64.7 + 88,50

29 64.8 + 96,69

30 64.9 + 20,12

31 65.0 + 19,00

 

 Budowy rozjazdów 7 kpl. (tor 1KB i tor 2KB linii nr 118 – połączenie kolejowe Kraków-MPL Balice):

Nr km początku rozjazdu

1 63.7+01,95 (7,1+24,49) *

2 63.7+96,31 (7,0+28,33)

3 63.8+19,17 (7,0+05,47)

4 64.4+93,15 (6,3+19,48)

5 64.8+52,46 (5,9+64,91)

6 64.9+77,33 (5,8+40,59)

7 65.0+72,97 (5,7+45,55)

* - przed nawiasami podano kilometrację linii nr 133, w nawiasach wg linii nr 118

 

 Rozbiórki peronów:

 Peron nr 1 – wyspowy dwukrawędziowy zlokalizowany pomiędzy torem nr 1 a torem nr 2 od km 63,030 do km 63,339 linii nr 133;

 Peron jednokrawędziowy od km 63,245 do km 63,266 linii nr 133;

 Budowy dwóch peronów wyspowych, dwukrawędziowych z elementami małej architektury (wiaty, ławki, tablice informacyjne, kosze):

 Peron nr 1 na międzytorzu torów nr 1 i 3 w km 63,132 -63,332 linii nr 133;

 Peron nr 2 na międzytorzu torów nr 2 i nr 4 w km 63,366 – 63,566 linii nr 133;

 Budowy chodników technologicznych od km 63,127 do km 63,848 oraz od km 64,080 do km 64,279 linii nr 133 o szerokości 1,50m;

 Budowy wygrodzenia panelowego od km 63,127 do km 63,852, od km 62,283 do km 63,873, od km 64,080 do km 64,729 oraz od km 64,066 do km 64,279 linii nr 133;

 Budowy przejścia technologicznego utwardzonego od km 63,852 do km 64,080 linii nr 133;

 Budowy kozłów oporowych stalowych wraz z zasypką piaskową – 3 szt. (km 63,003, km 63,165, km 64,294 linii nr 133);

 Budowy tacy szczelnej od km 62,954 do km 62,990 linii nr 133;

 Budowy wzmocnienia podtorza kolejowego:

 

 

kolumny kształtowane w technologii wymiany dynamicznej + warstwa transmisyjna (geomaterac gr. 30 cm, szer. typowa 3,6 m)

Linia 133 km 62,400 - 65,400 połączenie MPL Balice - Kraków

tor 1 [km] tor 2 [km] 1KB [km] 5,9 - 7,357 2KB [km] 5,328 - 5,6 7,102 - 7,356

62,450 - 62,650 62,450 - 62,650 6,975 - 7,075 6,975 - 7,075

62,750 - 62,850

 

kolumny kamienne formowane w technologii wibrowymiany + warstwa transmisyjna (geomaterac gr. 30 cm, szer. typowa 3,6 m)

Linia 133 km 62,400 - 65,400 połączenie MPL Balice - Kraków

tor 1 [km] tor 2 [km] tor 6 [km] 1KB [km] 5,9 - 7,357 2KB [km] 5,328 - 5,6 7,102 - 7,356

65,140 - 65,230 65,140 - 65,230 64,250 - 64,450 5,430 - 5,503

64,550 - 64,850 5,517 - 5,680

64,874 - 64,950 5,978 - 6,268

65,070 - 65,230 6,367 - 6,468

 

gwoździe gruntowe trwałe z siatka stalową napinającą

połączenie MPL Balice - Kraków

1KB [km] 5,9 - 7,357 2KB [km] 5,328 - 5,6 i 7,102 - 7,356

5,430 - 5,495; 5,515 -5,600

 

 Budowy sieci trakcyjnej w km 62,400 do km 65,400 linii nr 133;

 Przebudowy sieci trakcyjnej nad torami 1KB i 2KB od km 5,430 do km 7,357 linii nr 118 (63,474 - 65,400 linii nr 133);

 Rozbiórki istniejących konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej wraz z przewodami jezdnymi od km 62,400 do km 65,400 linii nr 133;

 Przebudowy kabli sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej w km 62.600 – 63.335, 63.660 – 65.180, 65.340 – 65.400 linii kolejowej nr 133;

 Przebudowy 8 kabli zasilaczy z podstacji trakcyjnej PT Mydlniki:

 Rudawa 1 doprowadzony do rozłącznika nr R10 na słupie trakcyjnym nr 63-109 w km 63.991 linii nr 133;

 Rudawa 2 doprowadzony do rozłącznika nr R40 na słupie trakcyjnym nr 63-74 w km 63,933 linii nr 133;

 Batowice 2 doprowadzony do rozłącznika nr R120 na słupie trakcyjnym nr 64-28 w km 64.636 linii nr 133;

 Płaszów 1 doprowadzony do rozłącznika nr R30 na słupie trakcyjnym nr 65-1 w km 65.003 linii nr 133;

 Płaszów 2 doprowadzony do rozłącznika nr R202 na słupie trakcyjnym nr 64-22 w km 64.577 linii nr 133;

 Płaszów 4 doprowadzony do rozłącznika nr R220 na bramce nr 64-59 w km 64.742 linii nr 133;

 Balice 1 doprowadzony do rozłącznika nr R530 na słupie trakcyjnym nr 7-7 w km 7.129 linii nr 118 (km 63,700 linii nr 133);

 Balice 2 doprowadzony do rozłącznika nr R540 na słupie trakcyjnym nr 7-2 w km 7.011 linii nr 118 (km 63,820 linii nr 133);

 Budowy kabli powrotnych od PT Mydlniki do skrzynki przyłączowej w km 63,590 linii nr 133;

 Rozbiórki budynku mieszkalnego w km 63,750 linii nr 133;

 Rozbiórki nastawni dysponującej w km 63,806 linii nr 133;

 Rozbiórki budynku przekaźnikowi w km 63,830 linii nr 133;

 Budowy nastawni LCS Kraków Mydlniki w km 63,400 linii nr 133;

 Budowy ekranów akustycznych w km:

 

Oznaczenie odcinka ekranu Nawiązanie do kilometrażu linii kolejowej nr 133 Długość całkowita odcinka ekranu Wysokość

ekranów Rodzaj ekranu

od do

4-01.1 64+150 64+400 253 3m pochłaniający

4-01.1 64+400 64+534 135 4m pochłaniający

4-01.2 64+530 64+839 309 4m pochłaniający

4-01.3 64+834 64+886 50 4m przeźroczysty

4-01.4 64+881 65+059 177 4m pochłaniający

4-01.5 65+055 65+400 333 4m pochłaniający

 

4-02.1 62+800 63+000 200 3m pochłaniający

4-02.1 63+000 63+096 96 4m pochłaniający

4-02.2 63+093 63+122 29 4m pochłaniający

4-02.3 63+118 63+200 83 4m pochłaniający

4-02.3 63+200 63+450 248 3m pochłaniający

 

4-03.1 64+625 64+667 142 3m pochłaniający

4-03.2 64+665 64+822 57 3m pochłaniający

4-03.3 64+824 64+950 127 3m pochłaniający/ przeźroczysty na obiekcie WK42

4-03.4 65+000 65+200 201 4m pochłaniający

 

 Przebudowy ulicy Godlewskiego w km 63,110 linii nr 133;

 Przebudowy ulicy Wieniawy – Długoszowskiego w km od ok. 63,000 do km ok. 64,590 linii nr 133 (64,580 km projektowany);

 Przebudowy ulicy Zielony Most w km 64,876 linii nr 133;

 Przebudowy ulicy Łupaszki w km 62,754 linii nr 133;

 Budowy dojazdu do stanowiska odstawczego zlokalizowanego w km ok. 62,970 linii nr 133;

 Budowy placu przeciwpożarowego i drogi wewnętrznej do budynku LCS Kraków Mydlniki zlokalizowanego w km ok. 63,400 linii nr 133;

 Rozbiórka odcinka ulicy Godlewskiego (po południowej stronie linii kolejowej), w km od ok. 63,700 do km ok. 63,990 linii nr 133, stanowiącego dojazd do likwidowanych budynków nastawni i przekaźnikowni;

 Przebudowy wiaduktu kolejowego w km 64,876 linii nr 133 nad ul. Zielony Most w ciągu linii nr 133;

 Budowy ścian oporowych:

 Od km 64,810 do km 64,874 linii nr 133 (SO-41);

 Od km 64,788 do km 64,841 linii nr 133 (od km 5,940 do km 5,994 tor 2 KB);

 Od km 64,249 do km 64,350 linii nr 133 (od km 6,432 do km 6,534 tor 2 KB);

 Od km 64,452 do km 64,547 linii nr 133 (od km 6,235 do km 6,329 tor 2 KB);

 Od km 64,962 do km 65,067 linii nr 133 (od km 5,716 do km 5,820 tor 2 KB);

 Od km 64,965 do km 65,389 linii nr 133 (od km 5,430 do km 5,853 tor 1KB);

 Przebudowy wiaduktu kolejowego w km 62,754 linii nr 133 (WK-36);

 Przebudowy wiaduktu kolejowego w km 63,110 linii nr 133 (WK-37);

 Budowy przejścia podziemnego pod torami w km 63,302 linii nr 133 (TS-38) oraz rozbiórki kładki w km 63,342 linii nr 133 (KP-39);

 Zaślepienia przepustu kolejowego w km 63,890 linii nr 133 (PK-40);

 Budowy nowych kabli teletechnicznych w km 62,400 do km 65,400 linii nr 133;

 Przebudowy kabli teletechnicznych wynikających z kolizji z projektowanym układem torowym wraz z odwodnieniem od km 62,400 do km 65,400 linii nr 133;

 Budowy kanalizacji kablowej od km 62,400 do km 65,400 linii nr 133 wraz z zabezpieczeniami antykradzieżowymi;

 Budowy urządzeń zegarowych i magnetofonowych na stacji Kraków Mydlniki w km 63,304 linii nr 133;

 Budowy urządzeń TVU na stacji Kraków – Mydlniki w km 63,304 linii nr 133;

 Przebudowy i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury kablowej innych operatorów telekomunikacyjnych (Tauron, TP S.A., inny operator) w km 62,400 do km 65,400 linii nr 133;

 Zabezpieczenia istniejącego ciągu kanalizacji pierwotnej 5-otw. (TP S.A.) w km 65,344 linii 133 (km 5,487 toru nr 1KB);

 Przebudowy kabli na odcinku od km 65,346 do 65,245 linii 133 (km 5,485 - 5,586 toru 1KB) oraz od km 65,346 do 65,244 linii 133 (km 5,485 - 5,587 toru 1KB);

 Przebudowy kabla (Tauron Dystrybucja) XzTKMXpw5x4x0.6 od km 64,777 do 64,972 linii 133 (km 5,822 do 6,016 toru 2KB);

 Budowy kabla Z-XOTKtsd24J w RHDPE40/3,7 od km 63,378 do km 63,547 linii nr 133 (km 7,500 – 7,286 linii 118);

 Budowy kabla XzTKMXpw15x4x0.8 od km 63,378 do km 63,547 linii nr 133 (km 7,500 – 7,286 linii 118);

 Budowy kontenerowych stacji transformatorowych w km 63,235 oraz w km 64,090 linii nr 133;

 Budowy kabli zasilających w km 62.400 do km 65.400 linii nr 133:

 rozdzielnie oświetlenia torów sprzęgania, torów awaryjnych i rozjazdów – RSO1, RSO2;

 rozdzielnie elektrycznego ogrzewania rozjazdów – REOR1 - REOR5;

 budynek nastawni dysponującej – LCS Kraków Mydlniki;

 budynek kabiny sekcyjnej;

 budynek ośrodka egzaminacyjnego UMK;

 budynek mieszkalny nr 11;

 rozdzielnię oświetlenia peronów, instalacji wewnątrz przejścia podziemnego (oświetlenie, platformy przyschodowe, przepompownia) – RSOT;

 szafy teletechniczne – TVU1-TVU3;

 rozdzielnie oświetleniową RO;

 Budowy oświetlenia:

 terenów kolejowych w km 62.610 – 65.084 linii nr 133;

 38 rozjazdów i torów w strefie sprzęgania, km 63.134 – 63.828 i km 64.105 – 64,268 linii nr 133;

 peronów w km 63,132 - 63,332 oraz w km 63,366 – 63,566 linii nr 133;

 terenu przy budynku LCS Mydlniki i budynku stacyjnego w km 63.221 – 63.379 linii nr 133;

 przejścia podziemnego pod torami w km 63,302 linii nr 133;

 wiaduktu kolejowego w km 64.876 linii nr 133;

 tunel podziemny pod torami ul. Katowickiej;

 Budowy sygnalizacji świetlnej w km 64.860 linii nr 133;

 Przebudowy kabli energetycznych będących w kolizji z projektowaną infrastrukturą w ramach modernizacji linii E30 w km 62,400 do km 65,400 linii nr 133:

 linia napowietrzna (nn, ośw.) wzdłuż ul. Wieniawy-Długoszowskiego w km 62.980 - 63.150 linii nr 133;

 linia kablowa (ośw. wiaduktu) na skrzyżowaniu z linią 133 w km 63.107 linii nr 133;

 linia napowietrzna (nn, ośw.) wzdłuż ul. Wieniawy-Długoszowskiego i ul. Zielony Most w km 64.810 – 64.870 linii nr 133;

 linie kablowe (SN, nn, ośw.) na skrzyżowaniu z linią 133 w km 64.861 – 64.864 linii nr 133;

 linia kablowa (ośw. wiaduktu) na skrzyżowaniu z linią 133 w km 64.863 linii nr 133;

 linia napowietrzna (ośw.) ul. Katowicka w km 65.346– 65.377 linii nr 133;

 linia napowietrzna-kablowa (SN) na skrzyżowaniu z linią kolejową 118 w km 63.365 – 63.470 linii nr 133;

 linii SN relacji GPZ Balicka – Ł129 km 64,228 – 64,453 linii nr 133;

 Przebudowy linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN) od km 62,400 do km 65,400 linii nr 133;

 Przebudowy sieci i urządzeń srk od 62,400 do km 65,400 linii nr 133;

 Przebudowy urządzeń srk na odcinku od km 5,430 do km 7,357 linii nr 118 (km 63,474 - 65,400 linii nr 133);

 Przebudowy odwodnienia układu torowego km 62,765 - 65,400 linii nr 133;

 Przebudowy i budowy odwodnienia peronów i wiat peronowych km 63,132 - 63,568 linii nr 133;

 Przebudowy odwodnienia obiektów inżynieryjnych km 62,754 oraz 63,110 oraz 64,876 linii nr 133;

 Przebudowy i budowy odwodnienia układu drogowego km 63,000 – 64,579 oraz km 64,850 – 64,866.50 linii nr 133;

 Budowy odwodnienia przejścia dla pieszych TS-38 km 63,285.50 – 63,366 linii nr 133;

 Budowy odwodnienia budynku LCS Kraków Mydlniki km 63,339.50 - 63,400 linii nr 133;

 Budowy odwodnienia stanowiska postojowego przy torze odstawczym km 62,954 – 63,065 linii nr 133;

 Budowy odwodnienia ściany oporowej km 64,962 - 65,067 linii nr 133;

 Budowy odwodnienia ściany oporowej km 64,965 - 65,409 linii nr 133;

 Przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia DN80 w ul. Godlewskiego (km 63,107 – 63,112 linii nr 133);

 Przebudowy gazociągu średniego ciśnienia DN180 (km 64,221 – 64,245 linii nr 133);

 Przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia DN200 wraz z przyłączami (km 64,861 linii nr 133);

 Przebudowy gazociągu niskiego ciśnienia DN160 (km 64,854 – 64,861 linii nr 133), ul. Zielny Most, ul. Wieniawy-Długoszowskiego;

 Przebudowy sieci wodociągowej DN40 – DN150 (km 63,014 – 63,140 linii nr 133), ul. Emila Godlewskiego i ul. Wieniawy-Długoszowskiego wraz z przyłączami;

 Rozbiórki nieczynnego wodociągu DN50 (km 63,107 linii nr 133), ul. Godlewskiego;

 Przebudowy wodociągu 2x DN200 (km 64,225 – 64,240 linii nr 133), Rejon ulicy Witkiewicza;

 Przebudowy wodociągu DN160 wraz z przyłączami, ul. Wieniawy – Długoszowskiego (km 64,567 – 64,587 i km 64,850 – 64,861 linii nr 133);

 Rozbiórki wodociągu DN200 ul. Zielny Most (km 64,862 linii nr 133);

 Przebudowy wodociągu DN200 na DN300 ul. Zielony Most (km 64,861 linii nr 133);

 Rozbiórki studzienki wodociągowej (km 65,143 linii nr 133);

 Rozbiórki studzienki wodociągowej (km 63,805 linii nr 133);

 Rozbiórki studzienki wodociągowej (km 63,036 linii nr 133);

 Rozbiórki wodociągu DN40 – 50 (km 63,650 – 63,810 linii nr 133);

 Przebudowy kanalizacji sanitarnej DN300 wraz z przyłączami ul. Emila Godlewskiego i Wieniawy-Długoszowskiego km 63,014 – 63,140 linii nr 133;

 Przebudowy kanalizacji sanitarnej DN400 (64,840 – 64,958 linii nr 133) ul. Wieniawy-Długoszowskiego, ul. Zielony Most;

 Budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do LCS Mydlniki km 63,130 – 63,385 linii nr 133;

 Budowy przyłącza wodociągowego do nastawni LCS Mydlniki i budynków 11, 50, 40 oraz do stanowiska postojowego dla awaryjnego odstawienia uszkodzonych wagonów km 62,955 – 63,385;

 Budowy kabla zasilającego od km 63,000 do km 63,587 linii nr 133;

 Budowy kabla zasilającego od km 63,003 do km 63,587 linii nr 13.

 

Na działkach:

Działki ewidencyjne w całości lub w części przeznaczone pod inwestycję, będące przedmiotem własności albo użytkowania wieczystego PKP S.A. lub PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. położone w liniach rozgraniczających teren linii kolejowej:

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 00047, 47, działki nr:

177

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 00048, 48, działki nr:

69/4, 71/4, 72/4, 73/4, 74/4, 75/4, 76/4, 77/4, 78/4, 79/4, 80/4, 354, 355, 359

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 0001, 1, działki nr:

3/4, 21/3, 22/23, 22/25, 22/27, 22/29, 22/31, 22/33, 22/35, 22/37, 22/39, 23/2, 23/6, 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 39/2, 40/2, 41/2, 42/2, 43/2, 44/2, 44/4, 45/2, 45/4, 46/2, 46/5, 47/2, 48/2, 49/2, 50/2, 50/4, 231/2, 250/2, 251/2, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 0006, 6, działki nr:

1/2, 439/3, 2/3, 3/6, 420/5, 453

 

Działki ewidencyjne przeznaczone pod inwestycję z uwzględnieniem działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości (w nawiasie nr działki przed podziałem) położone w liniach rozgraniczających teren linii kolejowej:

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 0001, 1, działki nr:

21/4 (21/2), 22/40 (22/30), 24/5 (24/1), 25/5 (25/1), 30/4 (30/3), 250/4, 250/6, 250/7

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 0006, 6, działki nr:

3/7 (3/4), 4/2 (4/1), 5/1 (5), 6/2 (6/1), 7/2 (7/1), 8/5 (8/1), 9/3 (9/1), 10/2 (10/1), 11/1 (11), 12/2 (12/1)

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 00040, 40, działki nr:

148/1 (148), 149/1 (149), 150/1 (150), 151/1 (151), 152/1 (152), 153/1 (153), 154/1 (154), 331/4 (331/2), 331/6 (331/3), 333/5 (333/1), 333/3 (333/2), 334/1 (334), 340/1 (340), 341/1 (341), 342/1 (342), 345/1 (345), 346/1 (346), 347/1 (347), 351/1 (351), 352/4 (352/1), 373/11 (373/5), 377/2 (377/1), 378/2 (378/1), 379/2 (379/1), 384/5 (384/4), 397/1 (397), 399, 400/3 (400/2), 401/1 (401), 402/1 (402), 403/1 (403), 404/1 (404), 405/1 (405), 406/1 (406), 407/3 (407/1), 408/1 (408), 409/1 (409), 410/1 (410), 411/1 (411), 482/1 (482), 517/1 (517), 540/3 (540/1), 551/22 (551/14), 551/20 (551/15), 563/7 (563/1), 565/5 (565/1), 568/1 (568), 570/1 (570), 571/1 (571), 576/1 (576), 577

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 00047, 47, działki nr:

39/1 (39), 40/1 (40), 106/1 (106), 107/1, 107/3 (107/2), 139/1 (139), 145/1 (145), 146/1 (146), 147/1 (147), 162/1 (162), 165/6 (165/5), 180/1 (180), 181/1 (181), 188/1 (188)

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 00048, 48, działki nr:

15/3 (15/1), 16/1 (16), 17/1 (17), 18/2 (18/1), 81/7 (81/6), 333/1 (333), 334/1 (334), 358/1 (358)

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 00049, 49, działki nr:

35/111 (35/106), 270/1 (270)

 

Działki ewidencyjne powstałe w wyniku podziału nieruchomości (w nawiasie nr działki przed podziałem) nie przeznaczone pod linię kolejową i pozostałe w dotychczasowym użytkowaniu położone poza liniami rozgraniczającymi teren linii kolejowej:

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 0001, 1, działki nr:

21/5 (21/2), 22/41 (22/30), 24/6 (24/1), 25/6 (25/1), 30/5 (30/3)

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 0006, 6, działki nr:

3/8 (3/4), 4/3 (4/1), 5/2 (5), 6/3 (6/1), 7/3 (7/1), 8/6 (8/1), 9/4 (9/1), 10/3 (10/1), 11/2 (11), 12/3 (12/1)

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 00040, 40, działki nr:

148/2 (148), 149/2 (149), 150/2 (150), 151/2 (151), 152/2 (152), 153/2 (153), 154/2 (154), 331/5 (331/2), 331/7 (331/3), 333/6 (333/1), 333/4 (333/2), 334/2 (334), 340/2 (340), 341/2 (341), 342/2 (342), 345/2 (345), 346/2 (346), 347/2 (347), 351/2 (351), 352/5 (352/1), 373/12 (373/5), 377/3 (377/1), 378/3 (378/1), 379/3 (379/1), 384/6 (384/4), 397/2 (397), 400/4 (400/2), 401/2 (401), 402/2 (402), 403/2 (403), 404/2 (404), 405/2 (405), 406/2 (406), 407/4 (407/1), 408/2 (408), 409/2 (409), 410/2 (410), 411/2 (411), 482/2 (482), 517/2 (517), 540/4 (540/1), 551/23 (551/14), 551/21 (551/15), 563/8 (563/1), 565/6 (565/1), 568/2 (568), 570/2 (570), 571/2 (571), 576/2 (576)

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 00047, 47, działki nr:

39/2 (39), 40/2 (40), 106/2 (106), 107/4 (107/2), 139/2 (139), 145/2 (145), 146/2 (146), 147/2 (147), 162/2 (162), 165/7 (165/5), 180/2 (180), 181/2 (181), 188/2 (188)

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 00048, 48, działki nr:

15/4 (15/1), 16/2 (16), 17/2 (17), 18/3 (18/1), 81/8 (81/6), 333/2 (333), 334/2 (334), 358/2 (358)

 

Powiat Miasto Kraków, j. ewid. 126102_9 Krowodrza, obręb 00049, 49, działki nr:

35/112 (35/106), 270/2 (270)

 

Zgodnie z art. 9w ust.1 ustawy o transporcie kolejowym przedmiotowej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 65, tel. 12-39-21-490 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 9:00-17:00, wtorek – piątek: 7:30-15:30).

 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego.

 

Informuje się, iż obwieszczenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, na stronach internetowych: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta Krakowa oraz w prasie lokalnej.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-11-07
Data publikacji:
2014-11-07
Data aktualizacji:
2014-11-07