Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-10-17)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 08.10.2014 r. do 28.10.2014 r.

- zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 292/1 położonej przy ul. Telimeny 21 obręb 57 jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” oraz osób fizycznych.

 

od 09.10.2014 r. do 29.10.2014 r.

- nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 193/24 o powierzchni 0,4892 ha, obręb 22, jednostka ewidencyjna Śródmieście, stanowiącej własność Gminy Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ulicy Jakuba Majora 9 w Krakowie, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00421803/1, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Czerwony” z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 67 oraz na rzecz osób fizycznych, będących jej współużytkownikami wieczystymi

- obejmujący sprzedaż na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2830/2014 z dnia 3.10.2014r

 

od 10.10.2014 r. do 30.10.2014 r.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową o powierzchni 0,1964 ha, położoną w obrębie 48, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Pierzchówka, składającą się z działek oznaczonych nr 208/4 o powierzchni 0,1905 ha, objętej KW KR1P/00025771/1, 209/9 o powierzchni 0,0059 ha, objętej KW KR1P/00172190/9, która zgodnie z decyzją nr AU-2/6730.2/2976/2013 o ustaleniu warunków zabudowy z dnia 29 listopada 2013 r. może zostać zabudowana zespołem garaży.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 14.10.2014 r. do 03.11.2014 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2883/2014 z dnia 08.10.2014r.,

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujący część działki nr 467 obręb 53-Podgórze, ul. Górników, na cele: handel i ogólnodostępny plac dla ruchu pieszego (droga dojazdowa), 1 pozycja na wykazie

 

od 15.10.2014 r. do 04.11.2014 r.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 2878/2014 i nr 2880/2014 z dnia 08.10.2014r. oraz nr 2899/2014 z dnia 10.10.2014r.,

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2898/2014 z dnia 10.10.2014r.,

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2881/2014 z dnia 08.10.2014r.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2014-10-16
Data publikacji:
2014-10-16
Data aktualizacji:
2014-10-16