Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2014/2/46 os. Centrum A 3

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. CENTRUM A 3

2. Tytuł prawny do lokalu : UMOWA NAJMU NA PODSTAWIE SKIEROWANIA

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

2 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 55,37 m2

KONDYGNACJA – II PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WODNA, KANALIZACYJNA, ELEKTR., ŁAZIENKA, GAZ, CO, WINDA, PIWNICA

 

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH

7. Wysokość czynszu i opłat eksploatacyjnych: 107,97 zł + 225,87 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: pokój z kuchnią lub dwa pokoje z kuchnią do 40 m2

- Wyposażenie techniczne:

- Lokalizacja: Kraków

- Inne:

 

OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

9. Data złożenia oferty: 10.10.2014 r.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

*UWAGA!

 

W lokalu występują zaległości czynszowe w wysokości 2 435,41 zł podane na dzień 8.10.2014 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2014-10-13
Data publikacji:
2014-10-13
Data aktualizacji:
2014-10-14