Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2014/6/1 ul. Rydygiera 12

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. RYDYGIERA 12

2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO – ORZECZONA EKSMISJA *

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

6 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 84,82 m2

KONDYGNACJA – VII PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, WC, GAZ, CO, WINDA

 

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY

7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 944,05 zł + 429,84 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: do 50 m2

- Wyposażenie techn.:

- Lokalizacja: bez znaczenia

- Inne:

OFERENT NIE JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

9. Data złożenia oferty: 3.10.2014 r.

*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja zostały spowodowane zaległościami czynszowymi wraz z odsetkami w wysokości 1 520,54 podane na dzień 7.10.2014 r. Pozostałe należności to: koszty z nakazów płatniczych z 2008 r. – 2009 r. w wysokości

18 615,53 zł wraz z kosztami postępowania w wysok. 2475,00 zł oraz nakaz zapłaty z 2012 r. na kwotę 963,24 zł wraz z kosztami postępowania w wysokości 187,50 zł.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2014-10-09
Data publikacji:
2014-10-09
Data aktualizacji:
2014-10-09