Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-09-12)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 28.08.2014 r. do 17.09.2014 r.

- obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr 2339/2014 i nr 2346/2014 z dnia 26.08.2014r.

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz ułamkowymi częściami gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2342/2014 z dnia 26.08.2014r.

 

od 30.08.2014 r. do 19.09.2014 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2375/2014 z dnia 28.08.2014r.

 

od 01.09.2014 r. do 21.09.2014 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. działki nr 510/8, 510/9, 510/10, 510/13, 510/14, 510/15 obr. 6-Śródmieście, ul. Bolesława Chrobrego, na cele: garaże (grunt pod fragmentami boksów garażowych), 5 pozycji na wykazie,

2. część działki nr 407/2 obr. 4-Krowodrza, ul. Chocimska, na cel warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie.

 

od 03.09.2014 r. do 23.09.2014 r.

- nieruchomości oznaczonej jako zabudowane działki ewidencyjne nr 173/4 o pow. 21 m2 oraz nr 173/6 o pow. 30 m2 obręb 39 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położona przy ul. Truskawkowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 480/1 o pow. 0,0039 ha, położona w obrębie 14 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy al. Zygmunta Krasińskiego, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

od 04.09.2014 r. do 24.09.2014 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. część działki nr 404/1 obr. 21-Krowodrza, ul. Na Górkach, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 443/40 obr. 3-Krowodrza, rejon ulic Królewskiej i Staffa, na cel: wiata śmietnikowa, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 218/1 obr. 10 Nowa Huta, os. Na Stoku, na cele: wiata śmietnikowa, dojście i zieleń osłonowa(rolniczy), 1 pozycja na wykazie,

4. działkę nr 94/3 na cel: garaż oraz udziały wynoszące 1/13 w częściach działek nr 94/14 oraz 94/15, na cele: zieleń/rolniczy oraz droga dojazdowa; obr. 9 Nowa Huta, ul. Nad Dłubnią, 1 pozycja na wykazie,

5. część działki nr 35/7 obr. 8-Podórze, ul. Praska, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny), 1 pozycja na wykazie,

6. część działki nr 50/20 obr. 52-Podgórze, ul. Prokocimska, na cel: garaż, 1 pozycja na wykazie,

7. część działki nr 573/7 obr. 28-Podgórze, ul. Gliniana, na cel: wiata śmietnikowa, dojście (droga dojazdowa) oraz zieleń (rolniczy do 1000 m2), 1 pozycja na wykazie.

 

od 05.09.2014 r. do 25.09.2014 r.

- nieruchomości będącej własnością Województwa Małopolskiego w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków zabudowanej budynkiem dawnego kina „Światowid”, objętej księgą wieczystą KR1P/00093531/4 stanowiącej działkę nr 6 o pow. 0,5198 ha, położonej w obrębie 48 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, na os. Centrum E1 przeznaczonej do ustanowienia odpłatnego prawa użytkowania na okres 30 lat na rzecz Muzeum PRL-u (w organizacji) z siedzibą w Krakowie os. Centrum E1 (tymczasowa siedziba Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35; 31-011 Kraków) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2424/2014 z dnia 2.09.2014r.

 

od 09.09.2014 r. do 29.09.2014 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2465/2014 z dnia 4.09.2014r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. część działki nr 271, obr. 46-Krowodrza, al. Słowackiego, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 161/9, obr. 16-Śródmieście, ul. Na Szaniec, na cel: handel, 1 pozycja na wykazie,

3. działka nr 589, obr. 23-Śródmieście, ul. Mieszka I, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie.

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

 

od 29.08.2014 r. do 19.09.2014 r.

- dotyczący nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Czereśniowej, oznaczonej jako działka nr 271/6, obręb 23, jednostka ewidencyjna Kraków-Śródmieście, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

od 04.09.2014 r. do 24.09.2014 r.

- dotyczące dwóch części nieruchomości (o pow. 0,0472 oraz 0,0127 ha) położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka nr 188/11, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2014-09-12
Data publikacji:
2014-09-12
Data aktualizacji:
2014-09-12