Dokument archiwalny
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE 9/2014

Lista ocenionych wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

Lista nr 9/2014 na kwotę 356.940,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2459/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 września 2014 roku


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2014-09-09
Data publikacji:
2014-09-09
Data aktualizacji:
2014-09-09