Dokument archiwalny
Informacja Agencji Rynku Rolnego dla producentów owoców i warzyw

Producent owoców lub warzyw, który ma zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, w celu zapewnienia właściwego udokumentowania działań, powinien zastosować się do aktualnie obowiązującej instrukcji.

Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw i owoców

Więcej informacji na stronach Agencji Rynku Rolnego - Embargo Rosyjskie


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2014-09-08
Data publikacji:
2014-09-08
Data aktualizacji:
2014-09-08