Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-8.6730.2.87.2014.MMY Kraków, dnia 25.08.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 20.08.2014r. wydał decyzję nr AU-2/6730.2/ 1914 /2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku garażu indywidualnego z przeznaczeniem na usługi zlokalizowanego na działce nr 717 obr 33 Krowodrza przy ul. Łokietka w Krakowie”.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-08-25
Data publikacji:
2014-08-25
Data aktualizacji:
2014-08-25