Dokument archiwalny
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE 8/2014

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony środowiska planowane do realizacji na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

Lista nr 8/2014 na kwotę 1.428.840,00 zł. - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2185/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 sierpnia 2014 roku


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2014-08-14
Data publikacji:
2014-08-14
Data aktualizacji:
2014-08-14