Dokument archiwalny
Informacja o naborze wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji

W związku z przyjętą przez Sejmik Województwa uchwałą zakazującą od 2018 roku palenia węglem na terenie Krakowa znacznie wzrosła ilość wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę pieców. Złożone obecnie wnioski opiewają na ponad 60 mln złotych. Kwotę konieczną do realizacji złożonych w tym roku wniosków Gmina Miejska Kraków będzie chciała pozyskać od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki, został właśnie złożony wniosek w tej sprawie, oraz w ramach środków programu KAWKA Część 1.

W związku z powyższym informujemy, że wnioski złożone po 14 sierpnia 2014 roku zostaną rozpatrzone i zrealizowane w 2015 roku.

Sprawa likwidacji palenisk węglowych pozostaje dla Gminy zadaniem priorytetowym. Tylko w 2014 roku Gmina Miejska Kraków pozyskała ponad 24 mln złotych na wymianę systemów ogrzewania na proekologiczne. Dotychczas pozyskaliśmy i wydatkowaliśmy na ten cel blisko 28 mln złotych: w latach 1995-2009 – prawie 12 mln złotych a w latach 2012-2013 ponad 16 mln złotych. Na lata 2015-2018 zabezpieczyliśmy środki z tytułu opłat i kar w budżecie Miasta w wysokości 3 mln rocznie na zmianę systemu ogrzewania, złożyliśmy wniosek o dotację w wysokości 90 mln złotych w ramach programu KAWKA Część 2, a także ubiegać się będziemy o środki  w wysokości ok. 150 mln złotych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2014-08-12
Data publikacji:
2014-08-12
Data aktualizacji:
2014-08-12