Dokument archiwalny
Unieważnienie otwartego konkursu ofertego na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK informuje, iż Zarządzeniem Nr 1570/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Prezydent Miasta Krakowa unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w obszarach: „Organizowanie konferencji i warsztatów zwiększających kompetencje osób pracujących w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia oraz prowadzenie szkoleń adresowanych do wybranych grup odbiorców, mających na celu podniesienie ich kwalifikacji zawodowych”, „Realizacja samopomocowych inicjatyw, służących rozwojowi form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym poprzez tworzenie warunków do utworzenia Klubów samopomocowych”.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2014-06-26
Data publikacji:
2014-06-26
Data aktualizacji:
2014-06-26