Dokument archiwalny
Konsultacje założeń Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2018

Urząd Miasta Krakowa – Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych w ramach realizowanego projektu pn. „Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne" (finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4.Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego) zapraszają przedstawicieli trzeciego sektora do konsultacji założeń Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018 (WPW).


ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Konsultacje założeń WPW odbędą się:

  • 30 czerwca br. (poniedziałek) – godz. 16.30-18.30, Urząd Miasta Krakowa, Sala Kupiecka, Plac Wszystkich Św. 3-4, zgłoszenia na spotkanie 30 czerwca prosimy przesyłać na adres mowis@um.krakow.pl

 

Projekt pn. „Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne" koncentruje się na współpracy z przedstawicielami III sektora i konsultacjach z NGOs programów współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi: rocznego i wieloletniego.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2014-06-25
Data publikacji:
2014-06-25
Data aktualizacji:
2014-06-25