Dokument archiwalny
ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Orkiestry Sinfonietta Cracovia

W dniu 15 maja 2014 r., po przeprowadzeniu II etapu konkursu, Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodnicząca Komisji: Magdalena Sroka – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,

Zastępca Przewodniczącej Komisji: Marta Nowak – Dyrektor Magistratu,

Członkowie Komisji – przedstawiciele Organizatora: prof. Krzysztof Penderecki, Joanna Wnuk – Nazar - Dyrektor Naczelny i Programowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Jan Tomasz Adamus - Dyrektor Capelli Cracoviensis, Stanisław Dziedzic - Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Członkowie Komisji - przedstawiciele Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”: Katarzyna Balas, Piotr Marciak,

przyznała ex aequo po 175 pkt p. Jurkowi Dybałowi i p. Adamowi Wesołowskiemu.

Wymienieni kandydaci złożyli opracowany wspólnie projekt koncepcji programowo-finansowej dla instytucji Sinfonietta Cracovia i wyrazili wolę wspólnego prowadzenia tej instytucji.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej zarekomendowała Panu Prezydentowi kandydatury p. Jurka Dybała i p. Adama Wesołowskiego.

Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa, na stanowisko dyrektora miejskiej instytucji kultury pn. Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia” został powołany z dniem 1 lipca br. p. Jurek Dybał.


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAW DZIEDZIC - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA NOWACKA
Data wytworzenia:
2014-06-25
Data publikacji:
2014-06-25
Data aktualizacji:
2014-06-25