Dokument archiwalny
Wyniki wyborów do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2014-2016

Organizacje pozarządowe w wyborach do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzonych 27 maja, 3 i 10 czerwca wybrały 8 członków Rady, którzy będą reprezentować III sektor w KRDPP:


8 członków Rady, którzy będą reprezentować III sektor w KRDPP:

 • Stanisław Banaś - Fundacja Ukryte Skrzydła - 25 głosów,
 • Ewa Chromniak - Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych – 34 głosy,
 • Przemysław Dziewitek - Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska – 33 głosy,
 • Paweł Mucha - Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska – 20 głosów,
 • Ewa Ryks - Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STEN – 23 głosy,
 • Przemysław Walocha - Fundacja Babel Images – 20 głosów,
 • Aleksandra Włodarczyk - Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 30 głosów,
 • Ewelina Woźniak-Szpakiewicz - Fundacja MIASTOTWÓRCZE – 28 głosów.

 

Protokół z wynikami wyborów do KRDPP.


Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego będzie kontynuowała realizację w szczególności następujących zadań:

 • opiniowanie projektów strategii i polityk miejskich,
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
 • promowanie dobrych praktyk współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi.

 

Skład Rady zostanie uzupełniony o 4 przedstawicieli Rady Miasta Krakowa oraz 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2014-06-13
Data publikacji:
2014-06-13
Data aktualizacji:
2014-06-13