Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2014-05-23)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

 

od 20.05.2014 r. do 09.06.2014 r.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – strych oznaczony symbolem S1 o powierzchni użytkowej 311,84 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00413913/6, położony w budynku wielomieszkaniowym oznaczonym Nr 14 przy Placu Wolnica w Krakowie, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, wraz z udziałem wynoszącym 1616/10000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 51 o powierzchni 0,0647 ha, położona w obrębie 15, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00002125/1.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

• niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 64/1 o powierzchni 0,1575 ha, położoną w obrębie 19, jednostka ewidencyjna Podgórze u zbiegu ulic Saskiej i Szczyglej, objętą KW KR1P/00508063/5, której zachodnia część podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Trasy Nowopłaszowskiej, zgodnie z którym położona jest w terenach usług publicznych 2.UP, wschodnia część działki podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Myśliwska” zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy usługowej o charakterze publicznym 3UP,

• niezabudowane nieruchomości gruntowe objęte KW KR1P/00299352/9 oznaczone nr działki 254/8 o powierzchni 0,0894 ha, 254/9 o powierzchni 0,0769 ha, 254/10 o powierzchni 0,1023 ha oraz udział wynoszący 5/7 części działki oznaczonej nr 254/11 o powierzchni 0,0403 ha objętej KW KR1P/00299352/9, położone w Krakowie obręb 36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, które zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Branice – Dwór” położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 12MN,

• udział wynoszący 74/1000 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 134/1 obręb 3 jednostka ewidencyjna Śródmieście o powierzchni 0,0439 ha objętej KW KR1P/00011018/4, zabudowanej kamienicą mieszkalną położoną przy ul. Św. Agnieszki Nr 7, na który to udział składają się położone w budynku oficyny lokal użytkowy nr U001 o powierzchni użytkowej 19,61m2 oraz lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 22,04 m2 z pomieszczeniem przynależnym - WC o powierzchni 0,90 m2,

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616-9808 w godzinach pracy urzędu.

 

 

od 21.05.2014 r. do 10.06.2014 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie:

1) bezprzetargowym, obejmujące:

- część działki nr 22/6 obr. 52-Śródmieście, ul. Bujwida Odona, na cel: grunt pod fragmentem blaszanej wiaty śmietnikowej w celu jej remontu i użytkowania (wiata śmietnikowa), 1 pozycja na wykazie,

- części działki nr 155/5 obr. 1-Nowa Huta i części działki nr 20/3 obr. 21-Śródmieście, ul. Powstańców, na cel: ogródki działkowe D2 i D1, 2 pozycje na wykazie,

- część działki nr 63/5 obr. 9-Nowa Huta, rejon ulicy Cienistej, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

- części działki nr 123/1 obr. 8-Nowa Huta, ul. Mikołajczyka, na cel: handel – kioski handlowe nr 23 i nr 24, 2 pozycje na wykazie,

- części działki nr 52/56 obr. 2 Nowa Huta, ul. Mistrzejowicka, na cel: ogródek działkowy/rolniczy, 2 pozycje na wykazie,

- udział wynoszący ½ w części działki nr 72, obr. 60 – Śródmieście, al. Mickiewicza, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie,

- części działek nr nr 126/19, 126/22 obr. 3-Krowodrza, rejon ul. Jadwigi z Łobzowa, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami i urządzeniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania obiektu mieszkalnego), 1 pozycja na wykazie,

- część działki nr 535/3 obr. 11-Krowodrza, Al. Waszyngtona, na cel: ogródek działkowy nr 5 i nr 10 (rolniczy do 1000m2 włącznie), 2 pozycje na wykazie,

- część działki nr 539/1 obręb 41-Krowodrza, ul. Weissa, na cel droga dojazdowa, 1 pozycja na wykazie,

- część działki nr 2/2 obr. 66-Podgórze, ul. Herberta, na cel: garaż, 3 pozycje na wykazie,

 

2) przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące część działki nr 496 obr. 22-Śródmieście, ul. Bitschana, na cel: adaptacja budynku nieczynnej hydroforni o pow. użytkowej 61 m2 na boksy garażowe o pow. zabudowy 0,0084 ha oraz budowa i użytkowanie drogi dojazdowej o pow. 0,0140 ha, 1 pozycja na wykazie.

 

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazach.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2014-05-23
Data publikacji:
2014-05-23
Data aktualizacji:
2014-05-23