Dokument archiwalny
Alkohol - II rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Spraw Administracyjnych

 

przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Miejskiej Kraków, że 31 maja 2014 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym.

Należność można uiścić bezpośrednio w kasach Urzędu (gotówką, kartą) lub na konto Urzędu w Pekao S.A. :

 

44 1240 4722 1111 0000 4851 1108

 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

 

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może się ubiegać ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

 

Wszelkich informacji na temat opłat udziela Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, pod numerami telefonów (12) 61-69-304 do 307 oraz -310 i -322.

 

 

W dniu 30 maja br. (piątek) przyjmujemy przedsiębiorców w godzinach 7.40 - 18.00 (stanowisko pracy w pokoju 604 na VI piętrze), wpłaty przyjmować będzie kasa w Centrum Administracyjnym do godziny 17.45. Ponadto informujemy, że w dniu 31 maja (sobota) Urząd Miasta Krakowa jest nieczynny, a wpłaty dokonane 2 czerwca br. będą uznawane za uiszczone po terminie.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2014-05-21
Data publikacji:
2014-05-21
Data aktualizacji:
2014-05-21