Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.2.25.2014.JI                                                                                                                    Kraków, 20.05.2014r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Tadeusza Klimowicza oraz Pana Władysława Włodarczyka, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Władysława Korbiela zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu Ø 315 mm (na działce nr 488 obr. 71 Podgórze) oraz wprowadzanie do potoku Kostrzeckiego ścieków opadowych z terenu inwestycji pn. „Budowa zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażami, infrastrukturą techniczną i wjazdem na działkach nr 52, 53, 54, 55, 56, 444, 491 obr. 71 Podgórze przy ul. Dobrowolskiego/Grzegorzewskiej w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2014-05-20
Data publikacji:
2014-05-20
Data aktualizacji:
2014-05-20