Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.2.17.2014.JI Kraków, 08.05.2014r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Zielonej Polany Apus Spółka Akcyjna, Spółka Komandytowa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tadeusza Zajączkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

• wygaszenia punktu I.C. pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Spółcez o.o. IRYD Concorde Investissement S.A. Spółka Komandytowa udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa znak: WS-08.JI.62101-5/08 z 25.02.2008r. dot. wprowadzania do potoku Pychowickiego ścieków opadowych,

• udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do potoku Pychowickiego istniejącym wylotem Ø 500 mm ścieków opadowychz terenu zespołu zabudowy ZZA, ZZB, ZZC, ZZD (działki nr 475/1, 475/2, 475/3, 475/4, 475/5 obr. 41 Podgórze) oraz ZZF (działki nr 474/1, 474/2 obr. 41 Podgórze) zlokalizowanej przy ul. Bunscha w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2014-05-08
Data publikacji:
2014-05-08
Data aktualizacji:
2014-05-08