Dokument archiwalny
Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa

Gmina Miejska Kraków kontynuuje prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa - dokumentu wyznaczającego zasadnicze cele i kierunki rozwoju miasta, przyjętego Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. Zgodnie z założeniami prace mają charakter partycypacyjny – przy udziale przedstawicieli mieszkańców – reprezentantów środowisk społecznych, naukowych i gospodarczych.

Dziękując Państwu za dotychczasowy udział w procesie wspólnego budowania Strategii, serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24.04.2014 r. w godz. 11:00-14:00 w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

Na spotkaniu zaprezentujemy wyniki prac nad strategiczną diagnozą stanu miasta i analizą SWOT jak również zaprosimy Państwa do dyskusji nad kierunkami rozwoju Krakowa.

Informacje nt. aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa publikowane są na bieżąco na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa - Link


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
RAFAŁ KULCZYCKI - DYREKTOR
Osoba publikująca:
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
Data wytworzenia:
2014-04-22
Data publikacji:
2014-04-22
Data aktualizacji:
2014-04-22