Dokument archiwalny
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu

Wydział Spraw Społecznych UMK informuje, że w dniu 3 kwietnia br. Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 914/2014 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu: „Promocja i organizacja wolontariatu".

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert:

1. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do zgłoszenia się w Wydziale Spraw Społecznych UMK w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. ( tel. 12/616-7803)

2. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

3. W przypadku, gdy organizacja otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Wydział Spraw Społecznych oraz realizator zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania lub odstępują od jego realizacji.

4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zobacz więcej: Otwarte konkursy ofert ogłaszane w roku 2014, Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych UMK

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
GRZEGORZ KOT
Data wytworzenia:
2014-04-04
Data publikacji:
2014-04-04
Data aktualizacji:
2014-04-04