Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-1.6733.25.2014.WKA Kraków, dnia 01.04.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 28.03.2014r. wydał decyzję nr AU-2/6733/102/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN250mm w pasie drogi krajowej ekspresowej nr S7 w ramach zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka „Zadanie Z15” – Budowa kolektora „Złocień” – (transport z Kokotowa i Śledziejowic), na działkach nr 296/3, 296/4, 297/4, 298/4, 298/3 obr.105 Podgórze w Krakowie.

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7.40 –15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-04-01
Data publikacji:
2014-04-01
Data aktualizacji:
2014-04-01