Dokument archiwalny
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK zaprasza do udziału w konsultacjach

Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach


Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), do wzięcia udziału w konsultacjach następujących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa:

 

  1. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.


Konsultacje odbywać się będą w dniach 24 marca 2014r. do 7 kwietnia 2014r.


Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2014r. na:

  • adres poczty elektronicznej gk.umk@um.krakow.pl
  • numer faksu 12 616 88 01
  • adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

 

Dokumenty

1.

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej.
2.

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.


Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej.


  

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2014-03-24
Data publikacji:
2014-03-24
Data aktualizacji:
2014-03-24