Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-1.6733.6.2014.DPO Kraków, dnia 12.03.20147

 

  OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 10.03.2014r. wydał decyzję nr AU-2/6733/71/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Przebudowa i rozbudowa trzech domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Badurskiego nr 13, 15, 17 (bez zmiany sposobu użytkowania) oraz przebudowa części budynku dydaktycznego nr 19 (dawny Klub Bakcyl) na potrzeby Zakładu Fizjoterapii UJ-CM, budowa wiat rowerowych (stanowiących łączniki pomiędzy domami studenckimi), budowa obiektów sportowych i kulturalno-integracyjnych, budowa i przebudowa parkingów wraz z układem dróg wewnętrznych oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, na działkach nr 165, 84/6, 84/2, 83/8, 83/2, 81/2 obr 59 Podgórze”.

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 3, stanowisko nr 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2014-03-12
Data publikacji:
2014-03-12
Data aktualizacji:
2014-03-12