Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2014/2/7 ul. Palacha 13

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. PALACHA 13

2. Tytuł prawny do lokalu: brak tytułu prawnego do lokalu – wypowiedzenie umowy najmu *

3. Własność budynku: BRAK DANYCH

4. Wielkość i struktura mieszkania:

2 POKOJE Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 36,89 m2

KONDYGNACJA – PARTER

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. WOD., KANALIZAC., ELEKTRYCZNA, ŁAZIENKA, CO, GAZ,

 

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH

7. Wysokość odszkodowania i opłat niezależnych: 239,79 zł + 192,30 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: garsoniera ok. 20 m2

- Wyposażenie techniczne: instal. wod-kan, gaz, co

- Lokalizacja:

- Inne:

9. Data złożenia oferty: 6.02.2014 r.

OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz

z odsetkami w wysokości 28 966,83 zł podane na dzień 6.02.2014 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2014-02-11
Data publikacji:
2014-02-11
Data aktualizacji:
2014-02-11