Dokument archiwalny
Obwieszsczeie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.4.2.2014.AZ                                                                                Kraków,10.02.2014r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø400 mm w ul. Walerego Sławka ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Stacji Obsługi Autobusów „Wola Duchacka” zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2014-02-10
Data publikacji:
2014-02-10
Data aktualizacji:
2014-02-10