Dokument archiwalny
WSPÓLNIE DLA KRAKOWA - konferencja krakowskich organizacji pozarządowych

Wielce Szanowni Państwo!


Organizacje pozarządowe posiadające szeroką wiedzę o potrzebach i problemach adresatów swych działań, dysponujące bogatymi doświadczeniami wynikającymi z codziennej praktyki są bardzo ważnymi i naturalnymi partnerami organów samorządu. Od lat wspólnie z Gminą Miejską Kraków budują nowoczesną tożsamość Miasta, współtworzą przestrzeń przyjazną mieszkańcom, realizują zadania publiczne i podejmują inicjatywy w wielu obszarach takich jak: kultura, edukacja, pomoc społeczna, przedsiębiorczość, niepełnosprawność, ochrona zdrowia. W naszym Mieście działa Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Komisje Dialogu Obywatelskiego, funkcjonuje Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS), realizowane są programy – roczny i wieloletni - współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. W sierpniu 2013 r. na stanowisko mojego Pełnomocnika ds. Polityki Społecznej powołałem Panią Annę Okońską-Walkowicz, dla której tematyka NGOs jest szczególnie ważna i bliska.


Jestem przekonany, że współpracę tę należy kontynuować i wzmacniać, a wspólne działanie w kreowaniu i realizowaniu polityki miasta oraz zaspakajaniu potrzeb różnych grup społecznych decyduje o rozwoju Krakowa.


Dlatego też wraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego pragnę zaprosić przedstawicieli wszystkich krakowskich organizacji pozarządowych na konferencję "WSPÓLNIE DLA KRAKOWA", która odbędzie się 7 marca 2014 r. o godz. 15.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3/4).


Podczas spotkania – pierwszego organizowanego w tak szerokiej formule – chciałbym zaprosić Państwa do dyskusji nad wyzwaniami tworzenia założeń wieloletniego programu współpracy z NGOs na lata 2015-2018. Członkowie Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przekażą też Państwu informację na temat działalności Rady, której dwuletnia kadencja dobiega końca w lipcu 2014 r.


Szczególnie gorąco zapraszam Państwa do debaty o nowej idei - powołania Rady Organizacji Pozarządowych Krakowa. Mam nadzieję, iż konferencja będzie okazją do przedstawienia stanowiska trzeciego sektora w tej sprawie oraz – w przypadku pozytywnej rekomendacji – podjęcia wspólnej decyzji o jej powołaniu. Liczę, iż Rada będzie ważnym ciałem konsultacyjno-doradczym, mogącym podejmować działania na rzecz stałego zwiększania roli i znaczenia oraz integracji krakowskich organizacji pozarządowych.


Żywię głębokie przekonanie, że dzięki lepszym, bardziej efektywnym i zakładającym większą partycypację formom współpracy będziemy działać skutecznie i "WSPÓLNIE DLA KRAKOWA".


Proszę o przesyłanie zgłoszeń udziału w konferencji na adres mailowy: ngo@um.krakow.pl, lub nr faxu: 12 616 78 13. Wszelkich informacji o konferencji udziela: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, tel. 12 616 78 00.


Serdecznie zapraszam do udziału!


Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski


ZAPROSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

PROGRAM KONFERENCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2014-02-07
Data publikacji:
2014-02-07
Data aktualizacji:
2014-02-26