Dokument archiwalny
OTWARTY KONKURS OFERT 2014 - Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE

FORMULARZ OFERTY

FORMULARZ SPRAWOZDANIA

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ

PROCENTOWY PRZELICZNIK PUNKTÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NABORU DO KOMISJI

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRACE W KOMISJI

OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA SCHECHTEL-MĄCZKA
Data wytworzenia:
2014-01-31
Data publikacji:
2014-01-31
Data aktualizacji:
2014-01-31