Dokument archiwalny
Kwalifikacja wojskowa w 2014 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. uprzejmie informujemy, iż na terenie Miasta Krakowa w okresie od dnia 06 lutego 2014r. do dnia 28 kwietnia 2014r. będą działały dwie komisje lekarskie:

 • Powiatowa Komisja Lekarska dla Miasta Krakowa Nr I

Nowohuckie Centrum Kultury – Kraków al. Jana Pawła II 232 - dla osób o nazwiskach od A-Ł

(informacja tel. 12 616 92-66)

 • Powiatowa Komisja Lekarska dla Miasta Krakowa Nr II

Nowohuckie Centrum Kultury –Kraków al. Jana Pawła II 232 – dla osób o nazwiskach od M-Ź

(informacja tel. 12 616 94-18)

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z § 4 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej ( Dz. U. z 2009r. Nr 202 poz. 1566 z późn. zm.) nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

 

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 r. podlegają zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013r.

(Dz. U.z 2013r. poz. 1491)

 1. mężczyźni urodzeni w 1995 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1990—1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1993-1994, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 4. kobiety urodzone w latach 1990—1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.
 5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

 

Wydział Spraw Administracyjnych

Urząd Miasta Krakowa

stanowisko ds. wojskowych

Al. Powstania Warszawskiego 10

tel. 12 616 92 66, 12 616 94 18

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2014-01-28
Data publikacji:
2014-01-31
Data aktualizacji:
2014-01-31