Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.1.68.2013.SZ                                                                         Kraków, dnia 13.01.2014r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 145 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 267) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Super Krak S.A., występującej przez pełnomocnika Pana Jacka Polaczek, reprezentującego Spółkę Oleksy, Polaczek Architekci sp. z o.o., sp. k., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu, polegającą na wykonaniu przepustu na rowie (na terenie działki nr 296/2 obr. 8 Krowodrza) pod zjazdem z ul. Niezapominajek w ramach realizacji inwestycji pn.: „budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych ze stacją transformatorową i wewnętrznym układem drogowym na działce nr 51/52 obr. 7 Krowodrza oraz budowa dwóch zjazdów z ulicy Niezapominajek dz. nr 296/2 obr. 8 Krowodrza”.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2014-01-13
Data publikacji:
2014-01-13
Data aktualizacji:
2014-01-13